Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Personalet

1. klasse
   
Beate Moum   beate.moum@bronnoy.kommune.no
Susanne Larsen susanne.larsen@bronnoy.kommune.no
     
2. klasse
   
Alf Petter Hansen   alf.p.hansen@bronnoy.kommune.no
Hanne Julie Nygård Berg    
     
3. klasse
   
Inger Moen   inger.moen@bronnoy.kommune.no
     
4. klasse
   
Turid Reinfjord Johansen   turid.reinfjord.johansen@bronnoy.kommune.no
     
5. klasse
   
Line Lyng Hansen   line.lyng.hansen@bronnoy.kommune.no
     
6. klasse
   
Ståle Brun   stale.brun@bronnoy.kommune.no
   
7. klasse
   
Marit Johnsen   marit.johnsen@bronnoy.kommune.no
     
Øvrige lærere i barneskolen
   
Solbjørg Ellingsen   solbjorg.ellingsen@bronnoy.kommune.no
Roy Johansen   roy.johansen@bronnoy.kommune.no
Gunn Sæther   gunn.sether@bronnoy.kommune.no
     
Elev-/SFO-assistenter
   
Anny Einvold   anny.einvold@bronnoy.kommune.no
Stian Einvik   stian.einvik@bronnoy.kommune.no
Kathrine Johansen    

For ledelsen og andre funksjoner, se Kontaktinformasjon i menyen.