Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:   Nordhus
Postadresse:   Nordhus, 8909 Brønnøysund
Telefon:   75 01 21 10
SFO   75 01 21 15/908 12 743
Arb.rom lærere   75 01 21 21
Transponder   59 44 01 10

Administrasjon:
Rektor:   Ståle Brun
Direktenr. 75 01 21 12
tlf. p. 900 68 325
e-post: stale.brun@bronnoy.kommune.no
 
Avdelingsleder:   Eva Anita Nordmo
Direktenr. 75 01 21 10
tlf. p. 482 32 483
e-post:eva.a.nordmo@bronnoy.kommune.no
 
Baseleder SFO:   Stian Einvik
tlf. 908 12743

 

 

  e-post:stian.einvik@bronnoy.kommune.no