Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Den Naturlige Skolesekken

Den naturlige skolesekken er en ordning som skal stimulere grunnskoler og videregående skoler til å utvikle undervisningsopplegg som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Oppleggene må være tverrfaglige. 

I tillegg til økonomisk støtte, får skolene faglig støtte og blir fulgt opp av regionale kontakter fra ulike lærerutdanninger. Det arrangeres regionale samlinger for skolene i hver region og en årlig nasjonal konferanse for alle deltakerskolene.

Nordhus skole sitt prosjekt heter "det digitale nærmiljøet". Gjennom bruk av digitalt overvåket fuglekasse, fuglematere, viltkamera og produksjon av QR - koder, ønsker skolen å dele kunnskap, holdninger og ferdigheter både lokalt og globalt med tanke på vårt nærmiljø.

 

Presentasjon av uteskoleplassen - 7.kl: her!

Planter ved uteskoleplassen - 6.kl: her!

Fugler ved uteskoleplassen - 4.kl: her!

Digital fuglemater og utstilling kan du se her!

Film av Snippi og den første fugleungen kan du se her!

Presentasjon - Snippi og Snappen kan du se her!