Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Søknad til SFO

Fra og med i år, 2016, vil søknadsprosessen til SFO bli gjort på en ny måte.

Kommunen holder på å ta i bruk et elektronisk system, der foreldre søker elektronisk.

Du søker på https://bronnoy.ist-asp.com, og finner "Søk SFO her" øverst på siden.

Søknadsfristen er 20. mai.

Vi kan komme i en situasjon der ikke alle får plass. Kommunens vedtekter beskriver hvilke kriterier som vil ligge til grunn for hvem som blir prioritert. Vedtektene finner du fra menyen til venstre.