Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Priser

Brønnøy kommunestyre har vedtatt følgende månedsbetaling fra 1. august 2016.

Full plass  
2900,-
Inntil 12 timer per uke  
2500,-
Ukepris  
650,-
Dagpris  
300,-