Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Nordhus skole bruker elektronisk meldingsbok

Skolen har tatt i bruk systemet Transponder som elektronisk meldingsbok.

Skolens nummer er 59440110, og det er ønskelig at alle bruker dette for å sende meldinger til kontaktlærer. Legg det gjerne til i kontaktlisten på telefonen. (Nummeret kan kun brukes til SMS.)

Ved elevers fravær sender du SMS til skolen første fraværsdag, fortrinnsvis før klokken 0815. Nummeret til foresatte er registrert, slik at læreren vil se hvem som er avsender. Ved fravær uten melding kan skolen varsle heimen om at eleven er borte.

Hvis du har flere barn på Nordhus skole kan det hjelpe å skrive fornavnet til barnet, uten etternavn, i meldingen. Da får kun lærere på rett trinn får meldingen. Etternavn og signatur, som "mvh Ola Nordmann", vil dessverre forvirre systemet, så det er best uten. Vi vil alltid se hvem meldingen er fra.

Skriv helst bare tekst, uten smilefjes og annet. De kommer ikke gjennom Transponder.

Foresatte vil få SMS fra skolen med beskjeder og påminnelser, for eksempel i forbindelse med foreldremøter og konferanser.

Hvis skolen ikke har registrert ditt nummer i kontaktlista eller registrert feil nummer, vil du få melding om det på SMS i løpet av noen sekunder. Kontakt i så fall skolen for registrering av ditt mobilnummer.

Uvedkommende som ikke er registrert i skolens database har med andre ord ikke anledning til å sende SMS vedrørende ditt barn.

Transponder kan også brukes til utsending av e-post, så det er fint om alle sørger for at skolen har korrekt adresse. Send gjerne en SMS med e-postadressen din til skolen, 59440110, så oppdaterer vi systemet.