Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Organisering av skoledagen.

Denne gjelder for 2016/2017.
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1. og 2. kl. 08.15-12.25 08.15-12.25 08.15-14.10 08.15-14.10 08.15-12.25
3. - 4. kl. 08.15-14.10 08.15-12.25 08.15-14.10 08.15-14.10 08.15-12.25
5. og 6. kl. 08.15-14.10 08.15-12.25 08.15-14.55 08.15-14.10 08.15-14.10
7. kl. 08.15-14.10 08.15-12.25 08.15-14.10 08.15-14.10 08.15-14.10

Dagsplan
1. time 08.15-09.00
2. time 09.00-09.45
3. time 10.10-10.55
4. time 11.40-1225
5. time 12.25-13.10
6. time 13.25-14.10
7. time 14.10-14.55