Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2006

 

Nyttige linker

Matematikk

Stairs online 6

 

askbasen

 

Ukeplaner finner du i feltet til høyre.

Dokumenter

 

Årsplan 6.klasse 2017-18

 

Referat foreldremøte høst 2017

 

 

UKEPLANER:

uke 25

 

uke 24

 

uke 23

 

 

DNS:

planter