Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Innkallinger og referater

Mer om FAU sin rolle og oppgaver finner du her

Referat FAU møte 26.09.16

Referat SU - møte 21.04.16

Referat FAU møte 24.11.16

Referat FAU møte 19.04.17

Referat FAU møte 19.06.17

Referat FAU møte 10.10.17