Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Innkallinger og referater

FAU

FAU sin rolle og oppgaver finner du her

REFERAT FAU SKOLEÅRET 2019 - 2020

Referat FAU møte 18.09.19

Referat FAU møte 12.11.19

Referat FAU møte 26.09.16

Referat SU - møte 21.04.16

Referat FAU møte 24.11.16

Referat FAU møte 19.04.17

Referat FAU møte 19.06.17

Referat FAU møte 10.10.17

Referat FAU møte 20.12.17

Referat FAU møte 16.04.18

Referat FAU møte 18.06.18

Referat FAU møte 17.09.18

Referat FAU møte 23.10.18

Referat FAU møte 19.11.18

Referat FAU møte 27.02.19

Referat FAU møte 02.05.19

 

SU

Det er blitt avholdt SU møte. Følgende saker er tatt opp til orientering og diskutert i utvalget. Klikk her!